Pyötsaari

Päivätty 4.4.2024

Vepsun käyttömaksut ja rajoitukset vuodelle 2024 on päivitetty. Samoin hallitusten yhteistietoja. 

Vesiosuuskunta pyytää ottamaan yhteyttä, mikäli havaitset jotain poikkeavaa kiinteistöillä tai maastossa (esim. jäätynyt vesimittari, virtausta aiemmin kuivilla paikoilla, poikkeavia sulia kohtia, alhaista verkostopainetta tms). Timo Pilhjerta, puh: 044 5304 760.

KOKOUSKUTSU

Pyötsaaren yksityistiekunnan vuosikokous pidetään 13.4.2024 kello 10.00 alkaen Mäntlahden
seuratalo Toivolassa (Museotie 820). Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 9.30
Kokoukseen voi osallistua myös etänä Microsoft Teams avulla, etäkokoukseen on ilmoittauduttava
sähköpostilla (pyotsaaren.yksityistie@gmail.com) viimeistään 11.4.2024 klo 16.00.
Asialista
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Hyväksytään vuoden 2023 toimintakertomus.
6. Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös.
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
8. Vahvistetaan tieyksikkölaskelma, yksikkömaksu ja tie- ja käyttömaksut.
9. Päätetään vuoden 2024 maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, sekä maksujen
erääntymispäivästä ja sen jälkeen tapahtuvan perinnän kuluista.
10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024.
11. Vahvistetaan talousarvion vuodelle 2024.
12. Valitaan hoitokunta tai toimitsijamies, varamiehet ja päätetään toimikauden pituudesta sekä
päätetään kulukorvausten ja palkkioiden maksamisesta.
13. Päätetään tiekunnanedustajille myönnettävistä käyttö- ja hallintaoikeuksista.
14. Valitaan vuodelle 2024 kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys ja kaksi henkilöä varalle.
15. Päätetään pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka- ja aika.
16. Päätetään pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut.
17. Ilmoitetaan muutoksen hakuohjeet.
18. Mahdolliset muut asiat, yleiskeskustelu.
Ajankohtainen tilannekatsaus Pyötsaaren sillan uusiminen 2024
19. Kokouksen päättäminen
Tieyksikkölaskelma, osakas- ja maksuunpanoluettelo vuodelle 2024 ovat nähtävänä 30.3-
13.4.2024 välisenä aikana toimitsijamiehellä sopimuksen mukaan (p.0405280052)
Pyötsaaren yksityistien toimitsijamies Kari Tähti

nantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.

 HUOMIO!

saari_silta.JPG

Pyötsaaressa on liikkunut talven aikana ilves. Ilveksen liikkeet on tallentuneet riistakameroihin useaan otteeseen. 

Pyötsaaren tieosuuskunnan vuosikokouspöytäkirja.

Maaosuuskunnan kokouspäytäkirja.

Pyötsaaren kalastuskunnan vuosikokous (2022) pöytäkirja.

UUSIMMAT TIEDOTTEET:

Tutustu myös Vepsun kiinteistojen uusiin  käyttömaksuihin ja rajoituksiin.

Kalastuskunnan tiedote

Karhuniemen yksityistiekunnan kokouspöytäkirja

 

Kuvatiedot: 8.2. 2024. Ossi Lommi

 ________________________________________________________________________________

 

Vepsun ja Pulterin saarien projekti saatu päätökseen

 

Pyötsaaren maaosakaskunnan ja kalastuskunnan yhteishanke, ” Kulkuyhteyden ja rantautumisen parantaminen Vepsun, Pulterin ja Vuori-Pulterin saariin”,  saatiin 2018 syksyllä päätökseen.

 

Hanke hyväksyttiin 2016 osakaskunnan kokouksen päätöksellä ja sille haettiin EU – tukea, jonka rahalliseksi osuudeksi saatiin avustusta n. 75% ja loput kuitattiin talkootyötunneilla.  Näin hankkeella ei ollut ollenkaan taloudellista rasitetta osakaskunnille. Tarvittiin kuitenkin rutkasti talkootyötä meiltä vastineeksi.

 

Hankkeen sisältö koostui Vepsuun uudella aallonmurtajalla ja sen laiturikannella, Vepsun vanhan aallonmurtajan uusimisella kansineen, Vepsun uudella kaivolla sekä Pulterien aallonmurtajan ja laiturin uusituilla kansilla.

 

Hanke toteutettiin siis vuosien 2016 – 2018 aikana, monessa eri vaiheessa.  Hankkeen suunnittelu aloitettiin 2016 ja hankintojen osalta saatiin projekti käyntiin käytännössä 2017 keväällä.  Tavaroiden kuljetukset saariin suoritettiin kätevästi kaivinlautalla, jonka avulla sitten myös tehtiin kaikki raskaimmat työvaiheet, kuten ruoppaukset, kivien räjäytykset, aallonmurtajarakenteet hyödyntäen alueen luonnonkiviä ja massoja, poijupainojen asennukset sekä uuden kaivon rakentaminen.

 

Talkootyötunteja kertyi useita satoja niissä mukanaollen viitisentoista aktiivista henkilöä.  Työvaiheet vaihtelivat isompien laiturirakenteiden rakentamisista konetyön valvontaan.  Tapaturmia ei onneksemme tullut ja suunnitelmien mukaiset työt saatiin toteutettua niin, ettei rahoittavan tahon tarkastajat nähneet tarvetta lähteä erillisille tarkastuksille saariin.  Luottivat esittämäämme loppuraporttiin kuvineen ja hyväksyivät projektin ilman huomautuksia.

 

Haluan osoittaa isot kiitokset kaikille projektiin osallistuneille, eritoten talkootoimintaan osallistuneille !!

 

Toivon näiden toimenpiteiden lisäävän vierailuja näissä kauniissa saarissa, turvallisesti.

 

Peter H

Kuv

pytsaaren_silta-web.jpgatiedot:

Pyö

tsaareen joht
ava silta 2011, kuvaaja tuntematon.

joulu2016_pieni.jpg

      Kuva: Peter Harden

UUSIA PÖYTÄKIRJOJA:

PÖYTSAAREN YKSITYISTIEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA LÖYTYY TÄÄLTÄ

PYÖTSAAREN MAAOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA LÖYTYY TÄÄLTÄ

PYÖTSAAREN KALASTUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA LÖYTYY  TÄÄLTÄ

Mattojen pesussa huomioitavaa - suositus avautuu TÄSTÄ

Laitureiden rakentaminen ja laiturialueen lunastaminen  - Tiedote avautuu TÄSTÄPyötsaaren maaosakaskunnan omistamat ja vuokrattavana olevat rakennukset

Rakennukset Vepsun saaressa ovat vuokrattavissa ensisijaisesti maaosakaskunnan jäsenille (= joilla on oikeus yhteisiin vesialueisiin) sekä myös ulkopuolisille, joille vuokraushinta on hieman korkeampi. Vepsussa sijaitsevat laituri, kota, huoltorakennus, sauna, puuvaja ja kemiallinen WC. Vepsun kota on aikavälillä 15.6 - 15.8 maaosakaskunnan jäsenille vapaasti ja veloituksetta käytettävissä ilman ennakkovarausta.

Vepsun rakennusten varaustilanne avautuu TÄSTÄ

Vepsun ja Pulterin rakennusten vuokraus- ja käyttösäännöt avautuvat TÄSTÄ

Rakennusten vuokrausta hoitaa Ossi Lommi - puh. 040 5106753


Vepsun rakennukset

Vepsun kota

Vepsun kota sisältä
vepsu_kota.jpg vepsu_kota_sislt.jpg
Huoltorakennus Vepsussa Huoltorakennuksessa kaksi kerrossänkyä
huoltorakennus.jpg huoltorakenus_sngyt.jpg
Huoltorakennuksen takka ja keittönurkkaus Vepsun sauna
huotorakennus_pyt.jpg 040.jpg


Pyötsaaren silta auringonlaskun aikaan (Kuva - Jari Tikkanen)

dsc_3639.jpg

Lisää luontokuvia TÄÄLTÄ


Pyydysten uudet merkintäohjeet (1.4.2012 alkaen) avautuvat TÄSTÄ
Pyötsaaressa on vakituisia asukkaita 30 (26.3.2014)

Kivisalmen matalikon kallio räjäytetty ja kivet poistettu

Veneilijät! Ajakaa turvallisuutenne vuoksi väylän keskiviivan Mäntlahden puolelta.

img_0926.jpg img_0930.jpg

Kivisalmen matalikon kivikon ruoppaustilanne 31.5 ennen räjäytettyjen kivien poissiirtoa

img_0914.jpg img_0915.jpg
img_0917.jpg img_0919.jpg

Kuva Pyötsaaren sillalta 29.5 kallion räjäytyksen jälkeinen ruoppaus
sillan_itapuolen_ruoppaus__kopio.jpg

Talvikuvia  Pyötsaaresta 6.12.2015 myrskyn jälkeen

IMG_2242.JPG

IMG_2248.JPG

IMG_2249.JPG

Kivisalmen matalikko ennen sen poistamista

Allaoleva kuva on otettu erittäin matalan veden aikana 30.11.2012
 ( - 86 cm Haminan mittausasemalla), jolloin kyseinen matala kohta näkyi selvästi.

kivisalmen_matalikko_img_5289-1__pieni.jpg

Kivisalmen matala 30.11.2012 - veden korkeus  -86 cm - Hamina (Kuva: Pertti Lommi)


Huomioon otettavaa - kannen kiinnitys! 

Jos tontillasi/tilallasi on vesihuoltoon liittyvä kaivo, niin huolehdithan, että kansi on siten kiinni, etteivät leikkivät lapset saa kantta auki! Lukitse kannen salpa nippusiteellä, ruuvi/mutterilla tai vastaavalla  - ei lukolla, jotta huoltomies saa kannen tarvittaessa auki.

Vesihuolto- osuuskunta toivoo, että jokainen kiinnittää huomiota tähän asiaan!


  Pikateltan vuokraus pyötsaarelaisille. Vuokrausta hoitaa Ossi Lommi (040 5106753)  

Pyötsaari sijaitsee Suomenlahden saaristossa Haminasta 12 km itään . Pyötsaareen pääsee maitse Haminasta Museotietä = Kuninkaantie (viitta Klamila 15) valtatieltä 7 noin 9 km Mäntlahden kylän keskustaan, josta 2 km etelään Pyötsaarentietä. 

(Latitude: 60° 28' 59 N, Longitude: 27° 22' 0 E)

Pyötsaaressa asuu vakituisesti vuoden ympäri 27 henkilöä (21.8.2012). Saaressa on runsaasti kesäasutusta. Kaikkiaan kiinteistöjä (vakituisia ja kesäasuntoja) Pyötsaaressa ja siihen kuuluvissa lähisaarissa on lähes 130. Asutusta Pyötsaaressa on ollut jo 1300-luvulta lähtien. Pyötsaaren vesialueen ja kylänrajan sisällä ovat seuraavat saaret: pohjoispuolella Länsisaari, eteläpuolella Härkäluoto, Pukholma, Mustikkasaari ja Viiholma sekä Itäpuolella Nuotsaari. Pyötsaareen kuuluvat myös saaret Vepsu, Pulteri, Vuori-Pulteri, Lontti-Pulteri, Vasikka-Pulteri ja Tervakari. Vepsu sijaitsee 10 km ja Pulterit 14 km etäisyydellä Pyötsaaresta itä-kaakkoon.
Pyötsaaren kartta:

(C) Maanmittauslaitos

Linkki Pyötsaaren karttaan(C) Eniro

Linkki Pyötsaaren karttaan

(C) Maanmittauslaitos

Linkki Vepsun karttaan

(C) Maanmittauslaitos

Linkki Pultereiden karttaan

 

  Ilmavalokuva Pyötsaaresta (1929)       Ilmavalokuva Kuorsalon suuntaan (1929)