Kiinteistöjen vuokraus ja käyttösäännöt

Vepsun kiinteistöjen käyttömaksut ja rajoitukset 2024

 

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN

Vuokrausperiaatteet

 • Rakennusten varaaminen tapahtuu ilmoittamalla varausrutiineista vastaavalle henkilölle varattava aika, kohde, tilanumero ja nimi.
 • Varaus maksetaan ennen avaimien noutoa.
 • Varaus- ja avainrutiineista vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat ilmoitustaululla.
 • Avaimien noudon yhteydessä on esitettävä varauksen maksutosite.
 • Pisin yhtäjaksoinen vuokrausaika on kolme (3) vuorokautta. Jatko 1 vuorokausi kerrallaan jos kohde on vapaana.
 • Saman tilan osakkailla voi olla voimassa vain yksi varaus kerrallaan.
 • Varaukset vahvistetaan varausjärjestyksessä.
 • 15.6. - 15.8. välisenä aikana Vepsun kotaa ei vuokrata yksityiskäyttöön, jolloin se on osakkaiden käytössä päivisin.
 • Vuori-Pulterin kota, joka ei ole lukittuna, on avoinna käytettävissä kaikille ulkoilijoille.
 • Rakennuksia ei saa vuokrata edelleen.

Vuokraushinnat:

Maaosakaskunnan osakkaille yksityiskäyttöön vuokrattavat rakennukset ja niiden vuokrat:

o Vepsun rakennukset kokonaisuutena: 20 €/vrk

o Vepsun huoltorakennus: 15 €/vrk

o Vepsun kotarakennus: 10 €/vrk

o Vepsun sauna: 5 €/kerta

o Pulterin kotarakennus: 5 €/vrk

Vuokraus ulkopuolisille

 • Ulkopuolisille vuokrauksesta päättää hoitokunta tapauskohtaisesti.
 • Arktika lintumuuton aikana keväällä ja syksyllä vuokrausviikot sovitaan aina erikseen hoitokunnan kanssa yhdeksi viikoksi kerrallaan.
 • Vepsun rakennuksien (kota + huoltorakennus) vuokra ulkopuoliselle on 50 €/vrk/1-5 henkeä. Ylimääräisiltä 5 € per henki.
 • Vepsun sauna 15 €/kerta

Vuokrausta hoitaa

Ossi Lommi (040 5106753)

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN KÄYTTÖ- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Siisteys ja järjestys

 • Rakennuksissa ja niiden lähistöllä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
 • Roskat ja jätteet on toimitettava niille osoitettuun paikkaan.
 • Omat roskat on vietävä pois vuokra-ajan päätyttyä.
 • Poistuessasi kodasta tai huoltorakennuksesta rakennusaluetta pidemmälle, lukitse rakennukset.
 • Vepsun huoltorakennuksessa yöpyjillä on oltava omat liinavaatteet tai makuupussit.
 • Tarkasta tullessasi erillisten listojen mukaan ne tarvikkeet, jotka kuuluvat rakennusten tarpeistoon. Varausaikanasi olet niistä vastuussa. Kadonneista tavaroista on vuokraaja vastuussa. Puutteista on ilmoitettava avaimen palautuksen yhteydessä.
 • Jokainen käyttäjä on velvollinen siivoamaan ja järjestämään rakennusten tilat moitteettomaan kuntoon seuraavia tulijoita varten. Jos rakennuksissa joudutaan käyttämään ulkopuolista siivoojaa, laskutetaan kustannukset edelliseltä vuokraajalta.
 • Jos varausaikana ilmenee tehtyä vahinkoa kiinteistölle, irtaimistolle tai muulle osakaskunnan omaisuudelle, on varaaja korvausvelvollinen niiden täydestä arvosta.
 • Rakennuksiin ei saa jättää henkilökohtaisia tarvikkeita.
 • Vuokra-ajan päätyttyä tarkista tilojen ovien ja ikkunoiden lukitukset.

Tulisijat

 • Kotarakennuksissa on tulisija makkaranpaistoa, kahvinkeittoa ym. varten
 • Vepsun huoltorakennuksessa on käytettävissä takka lämmitykseen.
 • Polttopuut ovat polttopuuvarastossa.
 • Muovijätteiden polttaminen kaikissa tulisijoissa on kielletty.
 • Ennen poislähtöä kotarakennuksen ja huoltorakennuksen polttopuut on täydennettävä seuraavalle tulijalle valmiiksi.

Juomavesi

 • Juoma- ja ruokavesihuolto on vuokralaisen hoidettava itse.

Kalastus

 • Kalastusalueesta on nähtävillä kartta saaren opastaululla.
 • Osakkaiden tulee tietää itse kalastusoikeutensa.
 • Ulkopuolisille vuokraajille on sallittu viehekalastus, mikäli asianmukaiset luvat ovat kunnossa. Huomioi viehekalastusta harrastaessasi myös verkkokalastajien pyydykset.

Avotuli

 • Avotulenteko on ehdottomasti kielletty Vepsun ja Pulterien saarten luonnonsuojelualueella.