Syyskuvia 2008 Pyötsaaresta

Sähkölinjan sillan ylityskohta.

 Uusi sähkölinja sillan kohdallaUusi tolppa kauempana sillasta 
 uusi_shklinja-pieni.jpg uusi_tolppa-pieni.jpg

Marraskuun alussa 2.11 oli kuulas syyspäivä. Veden lämpötila + 6 C.

 Sillalta itään Sillalta länteen
 sillalta_itn.jpg sillalta_lnteen_2.jpg
 Sillalta usvaiseen länteen Kylänrantaa
 sillalta_lnteen.jpg kylnranta.jpg
 Uusi sähkölinja Pyötsaarentiellä Sähkölinja sillan itäpuolella
 uusi_shklinja_pytsaarentiell.jpg uusi_shklinja_sillan_itpuolella.jpg

Lokakuun 12 päivänä veden korkeus oli puolenpäivän jälkeen reilut + 20 cm Haminan mittausaseman mukaan. Ruskan keltainen väri hallitsee maisemaa. Veden lämpötila on vielä + 10C.

 Pyötsaaren sillalta länteen Sillalta itään
 sillalta_lnteen.jpg sillalta_itn.jpg
 Siltakaiteelta itään Siltatie saaresta
 silta-kaide-itn.jpg siltatie.jpg