Vepsun ja Pultereiden projektit

Vepsun- ja Pultereiden suojelusopimuksen toteuduttua omistajaosakkaat päättivät kokouksessaan kehittää retkeily- ja virkistyskäytön rakenteita, koska osakkaiden kalastus- ja metsästysalueista suurin osa sijaitsee tällä alueella.

Pyötsaaren Maaosakaskunta toteutti yhdessä Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa hankkeen, jolla parannettiin Vepsun- ja Pultereiden yksityisen suojelu- ja retkeilyalueen varustusta merkittävästi. Hankkeen toteutuksesta vastasi Pyötsaaren Maaosakaskunta. Hanke kuului Kymenlaakson maakunnan tavoite 2-ohjelmaan.

Vuori-Pulteriin rakennettiin kaikkien retkeilijöiden vapaaseen käyttöön kota kotakeittiöineen, polttopuuvaja ja pienveneiden rantautumiseen tarkoitettu kevyt laituri.

Vepsuun Pyötsaaren Maaosakaskunnan kaavoitetulle rakennusalueelle talkoiltiin hankkeen aikana kota, puuvaja, varasto, kompostoiva puucee sekä itäpuolelle laituri. Nämä Vepsun rakenteet on pääasiassa osakkaiden käyttöön tarkoitettuja.

Pyötsaaren Maaosakaskunta vuokraa tiloja myös esim. matkailuyrittäjille.

Hankkeen ohjelmaan kuului myös retkeilijöiden rantautumisen mahdollistava länsilaituri, joka on tarkoitettu pienveneillä
retkeileville. Vepsuun, Pulteriin ja Vuori-Pulteriin pysytettiin suojelualueen informaatiokyltit. Hankkeen kustannuksiin, joka toteutettiin vuosien 2004-2006 aikana, on saatu EU- ja kansallista avustusta.

Lisäksi Pyötsaaren Maaosakaskunta rakensi talkoilla täysin omarahoitteisesti Vepsuun hirsimökin kalustuksineen sekä Pulterin rakennusalueelleen kodan, puuvajan, kompostoivan puuceen ja laiturin. Nämä rakenteet ovat omistajaosakkaiden retkeily- ja virkistyskäytössä.

Kokonaisuudessaan talkootunteja näiden rakennusprojektien osalta on tehty yli 3100 tuntia.

 

Projektin vetäjänä haluan kiittää kaikkia tahoja, jotka toiminnallaan tekivät näistä hankkeista mahdollisen.

Kaikille talkoisiin osallistuneille suuret kiitokset!

Erityiskiitokset Heikki Pihljertalle sekä Torsti ja Ari Kotoluodolle, jotka ovat uurastaneet esimerkillisesti koko Vepsun ja Pultereiden saarten rakennusprojektien ajan kuljettamalla talkoolaisia ja tarvikkeita merikelpoisilla veneillään turvallisesti sekä osallistumalla aktiivisesti likipitäen kaikkiin talkootapahtumiin.

Lämmöllä muistamme myös Hannu Sinivaaran innostunutta ja aktiivista talkoohenkeä.

Lasse Malmi