Vesihuolto

LASKUTUSKÄYTÄNNÖN TARKENTAMINEN 

Hallitus on kokouksessaan 20.9.2015 päättänyt, että pumppukaivojen, viemäreiden ja painelinjojen laskutuskäytäntöä tarkennetaan seuraavasti:


Kiinteistönomistajan vastuulle ja maksettavaksi tulevat kustannukset korjaustöista,

  • joita on tehty kiinteistön pumppukaivossa tai kiinteistön ja pumppukaivon sulkuventtiilin välillä olevassa viemärissä (esim. viemäritukos),

  • jotka ovat aiheutuneet joko pumppukaivon tai kiinteistön ja pumppukaivon sulkuventtiilin välillä olevan viemärin jäätymisestä ja

  • ja jotka on teetätetty yö- tai viikonlopputyönä.


      Tarkennukset  tulevat  voimaan 1.11.2015.

Lisäksi hallitus päätti,että liittymän osakkailta peritään lisähoitomaksu, jos korjauslaskutukseen käytettävissä olevat rahat eivät riitä.

Vesihuolto-osuuskunta huolehtii jatkossakin pumppukaivon sekä  pumppukaivon ja painelinjan välisista korjaus- ja normaaleista huoltotoimenpiteistä ja niiden aiheuttamien kustannusten maksamisesta.

Kaivon kantta ei saa lukolla lukita, koska ongelmatilanteessa korjaajan (Suurpää Oy) on voitava nopeasti saada kaivon kansi auki. Kaivon kansi on kuitenkin syytä lukita esim. nippusiteellä, jotta lapset eivät saa avatuksi luukkua.


Vesipostin jäätymisen estää sulkemalla sen huolellisesti. Jos vesipostin lukko jää vähänkin auki, vesi valuu paineen vähetessä pois ja jäätyminen alkaa.

 

OMATOIMISIA  HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEITA

 

Tärkeintä pumppukaivon ja kiinteistöviemärin omatoimisessa huoltamisessa on, että

 

            VETTÄ, VETTÄ, VETTÄ  LASKETAAN PUTKEEN

 

riittävästi. Kun kiinteistön käytössä on taukoja, on välttämätöntä huuhdella omaa viemäriosuuttaan ennen käyttökatkoa  ja käyttökatkon jälkeen vesijohtovedellä niin kauan, että pumppukaivo käynnistyy.  Näin saadaan kiinteistöputket puhtaiksi ja estetään tukoksien syntyminen. Kuutio vettä jätevesimaksuineen maksaa tällä hetkellä n neljä euroa, mikä on vähän verrattuna siihen, jos joudutaan viemärin tukoksia avaamaan.

 

Jäätymisen estämiseksi talvella pumppukaivo tulee eristää. Eristämisen voi hyvin tehdä joko rakentamalla kaivon suojaksi ”kopin” tai eristää kaivon kansi sisäpuolelta finfoam - levyllä.


 

Kaivon kantta ei saa lukolla lukita, koska ongelmatilanteessa korjaajan (Suurpää Oy) on voitava nopeasti saada kaivon kansi auki. Kaivon kansi on kuitenkin syytä lukita esim. nippusiteellä, jotta lapset eivät saa avatuksi luukkua.


Vesipostin jäätymisen estää sulkemalla sen huolellisesti. Jos vesipostin lukko jää vähänkin auki, vesi valuu paineen vähetessä pois ja jäätyminen alkaa.

 

YHTEYSTIEDOT


 

  1. 1)  Suurpää Oy vastaa Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan toimialueella vesi- ja

  viemärijärjestelmän huoltotehtävistä.

  Häiriö- ja ongelmatilanteissa soitetaan Suurpää Oy:n päivystyspuhelimeen n:o

       0400 552  760,

 

            2)    Paikallista lähiapua ja - neuvontaa on saatavilla  (Pyötsaaresta):

  •  Tmi Timpan Touhut, Timo Pilhjerta         puh. 044 5304 760,

                                                                      timpantouhut@hotmail.fi  


  •    Kujakalle Oy palvelut, Eki Lahti                 puh: 050 3477 014,  

                                                                                  kallela313@gmail.com  

 

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunta                   TIEDOTE

 1)    Vesi- ja viemärijärjestelmän ylläpito ja huolto

Suurpää Oy vastaa Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan toimialueella vesi- ja viemärijärjestelmän huoltotehtävistä. Suurpää Oy:llä on myös päivystyspalvelu hätätapauksien varalta.

Erilliset pumppaamokaivojen vuosihuollot, määräaikaispuhdistukset tai pumppuhuollot tilaa aina MVHOK:n hallitus.

2)    Liittyjätietojen ja osakasluettelojen ylläpito

Kiinteistöjen omistussuhteiden vaihtuessa tulee omistajuuden vaihtoa  koskevat ilmoitukset tehdä Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnalle.

Liittyjien ja osakkaiden tulee  tiedottaa Mäntlahden vesihuolto-osuuskuntaa myös osoitteenmuutoksista( ns hallinto-osoite) ja yhteystietojen vaihtumisesta.

Kyseiset ilmoitukset tulee tehdä Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan hallintoa hoitavalle AH-laskennalle.  AH-laskennassa asiaa hoitaa  Taru Turunen  05-3447311                                

                                                 sähköposti : taru.turunen@ah-laskenta.fi


Huomioon otettavaa - kannen kiinnitys!

Jos tontillasi/tilallasi on vesihuoltoon liittyvä kaivo, niin huolehdithan, että kansi on siten kiinni, etteivät leikkivät lapset saa kantta auki! Lukitse kannen salpa nippusiteellä, ruuvi/mutterilla tai vastaavalla  - ei lukolla, jotta huoltomies saa kannen tarvittaessa auki.

Vesihuolto- osuuskunta toivoo, että jokainen kiinnittää huomiota tähän asiaan!