Mattojen pesussa huomioitavaa!

Mattopyykkiä koskee valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Matonpesupaikan pesuvedet rinnastetaan harmaisiin talousjätevesiin, eli lähinnä erilaisiin asumisessa ja kotitalouksissa muodostuviin pesuvesiin.

Pesuvedet tulee käsitellä ennen vesistöön johtamista.

Tämä tarkoittaa sitä, että peseminen laiturilla tai rannalla, josta pesuvesi pääsee suoraan mereen, ei ole sallittua. Peskäämme matot siten, että pesuvesi imeytyy hiekan/soran kautta mereen. Näin vältämme rantojen rehevöitymistä ja pidämme ympäristömme viihtyisänä.

Terveisin     Hoitokunta


Ajankohtaista tietoa Pyötsaaresta ja tapahtumista on luettavissa saaren ilmoitustaululta. Ilmoitustaulun vieressä on kaksi maaosakaskunnan postilaatikkoa, joista toisessa on saatavissa tiedotteita maaosakaskunnan jäsenille ja toiseen voit jättää postia maaosakaskunnan hoitokunnalle.

 Pyötsaaren ilmoitustaulu  Maaosakaskunnan postilaatikot
 ilmoitustaulu.jpg  postilaatikot.jpg